HEM

FÖRETAGET

NYA MARKNADER

KONCERNENS PROJEKT

GENERELLA RISKER

INVESTERARE

BOLAGSSTYRNING

PRESS

 

 

 

Prenumerera på nyheter här!

 

 

NYHETER & PRESSMEDDELANDE

170629

Stämmokommuniké från årsstämman i Texas Onshore AB (publ)

Läs mer

 

170529

Kallelse till Årsstämman i Texas Onshore AB (publ) 26 juni 2017

Ladda ner...


170512

35-40 gånger ert investerade kapital med en årlig avkastning på 120-360%

Läs mer om erbjudandet 

 

170509

Möjligheten till 5-10 gånger ert investerade kapital med en årlig avkastning på 140-280%

Läs mer om erbjudandet 

 

170428

Sweden Natural Assets ABs renovering av Gary Heirs #3 källan är lyckad.  

Läs mer

 

161208

Amerikanska oljelager är möjligtvis endast 20% av vad som har rapporterats av EIA

Läs mer

Läs fler nyheter & pressmeddelande

 

DET SVARTA GULDET


Läs artikeln

KALENDARIUM

MAJ

 

 

JUNI

Årets bolagsstämma den 26 juni 2017

Ladda ner Kallelsen

Ladda ner Fullmakt

 

JULI

 

 

VD-KRÖNIKA

Bäste aktieägare och andra intressenter i Texas Onshore AB

 

Det gångna året och början på detta år har varit mycket svår för alla i vår industri. Många om inte alla prospekteringsföretag visar röda siffror på grund av det låga oljepriset. Det låga produktpriset har som för många och även oss medfört sämre avkastning samt ett större avskrivningsbehov av bolagets reserver. En annan följd av de låga oljepriserna är att investeringsviljan har sjunkit, vilket har medfört att prospekteringen har gått ner samt att nödvändiga workovers på vissa källor har senarelagts.

 

Läs mer...

 

Texas Onshore AB - Västra Kanalgatan 6  SE-211 41 Malmö  Tel +46-40-36 23 10  Fax +46-40-36 23 29  E-post info@texasonshore.se