HEM

FÖRETAGET

NYA MARKNADER

KONCERNENS PROJEKT

GENERELLA RISKER

INVESTERARE

BOLAGSSTYRNING

PRESS

 

 

 

Prenumerera på nyheter här!

 

 

NYHETER & PRESSMEDDELANDE

160923

Cinnamon Island skall nu renoveras och sättas i produktion

Läs mer om erbjudandet 

 

160808

Möjligheten till 10-15 gånger ert investerade kapital med en årlig avkastning på över 100%

Läs mer om erbjudandet 


160701

Stämmokommuniké från årsstämman i Texas Onshore AB (publ)

Läs mer

 

160618

Texas Onshores årsredovisning 2015

Ladda ner rapporten

 

160616

Beslutspunkter för årsstämman i Texas Onshore AB (publ)

Ladda ner...

Kallelse till Årsstämman i Texas Onshore AB (publ) 30 juni 2016

Ladda ner...

Fullmaktsformulär
Ladda ner...

 

Läs fler nyheter & pressmeddelande

 

 

Det svarta guldet

 

Läs vår artikel

KALENDARIUM

AUGUSTI

 

 

SEPTEMBER

 

 

OKTOBER

 

 

VD-KRÖNIKA

Bäste aktieägare och andra intressenter i Texas Onshore AB

 

Det gångna året och början på detta år har varit mycket svår för alla i vår industri. Många om inte alla prospekteringsföretag visar röda siffror på grund av det låga oljepriset. Det låga produktpriset har som för många och även oss medfört sämre avkastning samt ett större avskrivningsbehov av bolagets reserver. En annan följd av de låga oljepriserna är att investeringsviljan har sjunkit, vilket har medfört att prospekteringen har gått ner samt att nödvändiga workovers på vissa källor har senarelagts.

 

Läs mer...

 

Texas Onshore AB - Västra Kanalgatan 6  SE-211 41 Malmö  Tel +46-40-36 23 10  Fax +46-40-36 23 29  E-post info@texasonshore.se